KOYO 23080RHAK+H3080 BearingWelcome To RAD bearings
Zhihui Road,Jiangsu China
E:[email protected]
KOYO 23080RHAK+H3080 bearing
Categories: KOYO bearings distributor Date:2021-04-11
Please contact Email for any inquiries
EMAIl:[email protected]
bearing name:KOYO 23080RHAK+H3080
Model :23080RHAK+H3080
outer diameter D :380 mm
diameter d :600 mm
thickness B :148 mm
Type:Other bearings
 • 23052RHAK+H3052 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :104 mm;
 • 23068RHAK+H3068 KOYO Inside diameter d:320 mm ; outer diameter D :520 mm; Width :133 mm;
 • 23096RHAK+H3096 KOYO Inside diameter d:450 mm ; outer diameter D :700 mm; Width :165 mm;
 • 23060RHAK+H3060 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :460 mm; Width :118 mm;
 • 23084RHAK+H3084 KOYO Inside diameter d:400 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :150 mm;
 • 23048RHAK+H3048 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :92 mm;
 • 23180RHAK+H3180 KOYO Inside diameter d:380 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :200 mm;
 • 23064RHAK33+H3064 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :480 mm; Width :121 mm;
 • 23072RHAK+H3072 KOYO Inside diameter d:340 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :134 mm;
 • 23038RHAK+H3038 KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :75 mm;
 • 23044RHAK+H3044 KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :90 mm;
 • 23092RHAK+H3092 KOYO Inside diameter d:430 mm ; outer diameter D :680 mm; Width :163 mm;
 • 23076RHAK+H3076 KOYO Inside diameter d:360 mm ; outer diameter D :560 mm; Width :135 mm;
 • 23056RHAK+H3056 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :420 mm; Width :106 mm;
 • 23088RHAK+H3088 KOYO Inside diameter d:410 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :157 mm;
 • 23040RHAK+H3040 KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :82 mm;
 • 24080RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:400 mm ; outer diameter D :600 mm; Width :200 mm;
 • 23080RHAKW33 KOYO Inside diameter d:400 mm ; outer diameter D :600 mm; Width :148 mm;
 • 23030RHW33 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :225 mm; Width :56 mm;
 • 23030RHK+H3030 KOYO Inside diameter d:135 mm ; outer diameter D :225 mm; Width :56 mm;
 • 23030RHKW33 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :225 mm; Width :56 mm;
 • 23080RHAW33 KOYO Inside diameter d:400 mm ; outer diameter D :600 mm; Width :148 mm;
 • 23052RHAKW33 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :104 mm;
 • 24068RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:340 mm ; outer diameter D :520 mm; Width :180 mm;
 • NJ2304R+HJ2304R KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :21 mm;
 • 24052RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :140 mm;
 • 23180RHAKW33 KOYO Inside diameter d:400 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :200 mm;
 • 23088RHAKW33 KOYO Inside diameter d:440 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :157 mm;
 • 23084RHAKW33 KOYO Inside diameter d:420 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :150 mm;
 • 23092RHAKW33 KOYO Inside diameter d:460 mm ; outer diameter D :680 mm; Width :163 mm;
 • NJ2309R+HJ2309R KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :36 mm;
 • 24138RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :128 mm;
 • 24084RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:420 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :200 mm;
 • 23064RHAKW33 KOYO Inside diameter d:320 mm ; outer diameter D :480 mm; Width :121 mm;
 • 24152RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :440 mm; Width :180 mm;
 • 24088RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:440 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :212 mm;
 • 1304K+H304 KOYO Inside diameter d:17 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :15 mm;
 • 23056RHAKW33 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :420 mm; Width :106 mm;
 • 24140RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :140 mm;
 • 22330RHAKW33 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :108 mm;
 • 24076RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:380 mm ; outer diameter D :560 mm; Width :180 mm;
 • 24040RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :109 mm;
 • NJ2306R+HJ2306R KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :72 mm; Width :27 mm;
 • 24048RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :118 mm;
 • 24060RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :460 mm; Width :160 mm;
 • 23280RHAKW33 KOYO Inside diameter d:400 mm ; outer diameter D :720 mm; Width :256 mm;
 • NJ2305R+HJ2305R KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :24 mm;
 • 24092RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:460 mm ; outer diameter D :680 mm; Width :218 mm;
 • 23068RHAKW33 KOYO Inside diameter d:340 mm ; outer diameter D :520 mm; Width :133 mm;
 • 24160RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :500 mm; Width :200 mm;
 • 24064RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:320 mm ; outer diameter D :480 mm; Width :160 mm;
 • 23076RHAKW33 KOYO Inside diameter d:380 mm ; outer diameter D :560 mm; Width :135 mm;
 • 23072RHAKW33 KOYO Inside diameter d:360 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :134 mm;
 • 23060RHAKW33 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :460 mm; Width :118 mm;
 • 24044RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :118 mm;
 • NJ2307R+HJ2307R KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :31 mm;
 • NJ330+HJ330 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :65 mm;
 • 24072RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:360 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :180 mm;
 • 24148RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :160 mm;
 • 23038RHAKW33 KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :75 mm;
 • 24056RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :420 mm; Width :140 mm;
 • 24038RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :100 mm;
 • 24156RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :460 mm; Width :180 mm;
 • 1305K+H305 KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :17 mm;
 • 24096RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:480 mm ; outer diameter D :700 mm; Width :218 mm;
 • 23044RHAKW33 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :90 mm;
 • 1306K+H306 KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :72 mm; Width :19 mm;
 • 24144RHAK30W33 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :370 mm; Width :150 mm;
 • 23048RHAKW33 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :92 mm;
 • 23096RHAKW33 KOYO Inside diameter d:480 mm ; outer diameter D :700 mm; Width :165 mm;
 • 23040RHAKW33 KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :82 mm;
 • NJ2308R+HJ2308R KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :33 mm;
 • 23052RHAW33 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :104 mm;
 • 230/500RHAW33 KOYO Inside diameter d:500 mm ; outer diameter D :720 mm; Width :167 mm;
 • 23084RHAW33 KOYO Inside diameter d:420 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :150 mm;
 • 24130RHK30W33 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :250 mm; Width :100 mm;
 • 23236RHAK+H2336 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :112 mm;
 • 23026RHW33 KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :52 mm;
 • 23240RHAK+H2340 KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :128 mm;
 • 23148RHAK+H3148 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :128 mm;