KOYO 23220RHK+H2320 BearingWelcome To RAD bearings
Zhihui Road,Jiangsu China
E:[email protected]
KOYO 23220RHK+H2320 bearing
Categories: KOYO bearings distributor Date:2002-01-05
Please contact Email for any inquiries
EMAIl:[email protected]
bearing name:KOYO 23220RHK+H2320
Model :23220RHK+H2320
outer diameter D :90 mm
diameter d :180 mm
thickness B :60 mm
Type:Other bearings
 • 23222RHK+H2322 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :69 mm;
 • 23228RHK+H2328 KOYO Inside diameter d:125 mm ; outer diameter D :250 mm; Width :88 mm;
 • 23224RHK+H2324 KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :76 mm;
 • 23226RHK+H2326 KOYO Inside diameter d:115 mm ; outer diameter D :230 mm; Width :80 mm;
 • 23232RHAK+H2332 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :104 mm;
 • 22322RHK+H2322 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;
 • 22332RHK+H2332 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :114 mm;
 • 22320RHK+H2320 KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;
 • 22326RHK+H2326 KOYO Inside diameter d:115 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :93 mm;
 • 22328RHK+H2328 KOYO Inside diameter d:125 mm ; outer diameter D :300 mm; Width :102 mm;
 • 23230RHK+H2330 KOYO Inside diameter d:135 mm ; outer diameter D :270 mm; Width :96 mm;
 • 22232RHAK+H3132 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :80 mm;
 • 23264RHAK+H3264 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :580 mm; Width :208 mm;
 • 22324RHK+H2324 KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :260 mm; Width :86 mm;
 • 23260RHAK+H3260 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :192 mm;
 • 23272RHAK+H3272 KOYO Inside diameter d:340 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :232 mm;
 • 23218RHK+H2318 KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :52 mm;
 • 23232RHAKW33 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :104 mm;
 • 23132RHK+H3132 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :270 mm; Width :86 mm;
 • 23268RHAK+H3268 KOYO Inside diameter d:320 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :224 mm;
 • 23232RHAW33 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :104 mm;
 • 23276RHAK+H3276 KOYO Inside diameter d:360 mm ; outer diameter D :680 mm; Width :240 mm;
 • 23220RHW33 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :60 mm;
 • 23032HRK+H3032 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :60 mm;
 • 21320RHK+H320 KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :47 mm;
 • 22220RHK+H320 KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :46 mm;
 • 1322K+H322 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :50 mm;
 • 22312RHK+H2312 KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :46 mm;
 • 23220RHKW33 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :60 mm;
 • 22352RHK+H2352 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :165 mm;
 • 23032RHW33 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :60 mm;
 • 22319RHK+H2319 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :67 mm;
 • 23244RHAKW33 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :144 mm;
 • 23230RHW33 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :270 mm; Width :96 mm;
 • 22330RHK+H2330 KOYO Inside diameter d:135 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :108 mm;
 • 23296RHAKW33 KOYO Inside diameter d:480 mm ; outer diameter D :870 mm; Width :310 mm;
 • 22320HK+H2320X NSK Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;
 • 23244RHAW33 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :144 mm;
 • NJ232+HJ232 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :48 mm;
 • 22310RHK+H2310 KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :40 mm;
 • 23234RHAW33 KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :110 mm;
 • 22313RHK+H2313 KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :48 mm;
 • 23248RHAK+H2348 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :440 mm; Width :160 mm;
 • 22311RHK+H2311 KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :43 mm;
 • UKFL322 - H2322X NTN Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :105 mm; Width :470 mm;
 • 23230RHKW33 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :270 mm; Width :96 mm;
 • 2320K+H2320 KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;
 • 23218RHW33 KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :52 mm;
 • 23240RHAW33 KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :128 mm;
 • 23264RHAKW33 KOYO Inside diameter d:320 mm ; outer diameter D :580 mm; Width :208 mm;
 • 22332RHAKW33 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :114 mm;
 • NJ2326R+HJ2326R KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :93 mm;
 • 22334RHK+H2334 KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :120 mm;
 • 23296RHAW33 KOYO Inside diameter d:480 mm ; outer diameter D :870 mm; Width :310 mm;
 • 22232RHAKW33 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :80 mm;
 • 23252RHAK+H2352 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :480 mm; Width :174 mm;
 • 23248RHAKW33 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :440 mm; Width :160 mm;
 • 22320EK+H2320 NACHI Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;
 • 23260RHAKW33 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :192 mm;
 • 22340RHK+H2340 KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :420 mm; Width :138 mm;
 • 23222RHW33 KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :69 mm;
 • 23268RHAKW33 KOYO Inside diameter d:340 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :224 mm;
 • 23260RHAW33 KOYO Inside diameter d:300 mm ; outer diameter D :540 mm; Width :192 mm;
 • 23228RHKW33 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :250 mm; Width :88 mm;
 • 23252RHAKW33 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :480 mm; Width :174 mm;
 • 23236RHAK+H2336 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :112 mm;
 • 23268RHAW33 KOYO Inside diameter d:340 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :224 mm;
 • 23272RHAKW33 KOYO Inside diameter d:360 mm ; outer diameter D :650 mm; Width :232 mm;
 • 22316RHK+H2316 KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :58 mm;
 • 22318RHK+H2318 KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :190 mm; Width :64 mm;
 • 22308RHK+H2308 KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :33 mm;
 • 23256RHAKW33 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :500 mm; Width :176 mm;
 • NJ2324R+HJ2324R KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :260 mm; Width :86 mm;
 • 24032RHK30W33 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;
 • 23234RHAKW33 KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :110 mm;
 • 22317RHK+H2317 KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :60 mm;
 • 23238RHAW33 KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :120 mm;
 • 23292RHAW33 KOYO Inside diameter d:460 mm ; outer diameter D :830 mm; Width :296 mm;
 • 22356RHK+H2356 KOYO Inside diameter d:260 mm ; outer diameter D :580 mm; Width :175 mm;
 • NJ2320R+HJ2320R KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;