KOYO 6022RU BearingWelcome To RAD bearings
Zhihui Road,Jiangsu China
E:[email protected]
KOYO 6022RU bearing
Categories: KOYO bearings distributor Date:2021-06-01
Please contact Email for any inquiries
EMAIl:[email protected]
bearing name:KOYO 6022RU
Model :6022RU
outer diameter D :110 mm
diameter d :170 mm
thickness B :28 mm
Type:Other bearings
 • 6352RU KOYO Inside diameter d:5 mm ; outer diameter D :19 mm; Width :6 mm;
 • 6024-2RS KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :28 mm;
 • 6212RU KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :22 mm;
 • 6082RU KOYO Inside diameter d:8 mm ; outer diameter D :22 mm; Width :7 mm;
 • 6022-2RZ KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :28 mm;
 • 60202RS KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :24 mm;
 • 6322RU KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :50 mm;
 • 6028RU KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :210 mm; Width :33 mm;
 • 6002RU KOYO Inside diameter d:15 mm ; outer diameter D :32 mm; Width :9 mm;
 • 6282RU KOYO Inside diameter d:8 mm ; outer diameter D :24 mm; Width :8 mm;
 • 6272RU KOYO Inside diameter d:7 mm ; outer diameter D :22 mm; Width :7 mm;
 • 6292RU KOYO Inside diameter d:9 mm ; outer diameter D :26 mm; Width :8 mm;
 • 6012RU KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :95 mm; Width :18 mm;
 • 6312RU KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :31 mm;
 • 6072RU KOYO Inside diameter d:7 mm ; outer diameter D :19 mm; Width :6 mm;
 • 6021RU KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :26 mm;
 • 6222RU KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :38 mm;
 • 6022RS KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :28 mm;
 • 6302RU KOYO Inside diameter d:15 mm ; outer diameter D :42 mm; Width :13 mm;
 • 6026-2RZ KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :33 mm;
 • 6028-2RZ KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :210 mm; Width :33 mm;
 • 60202RU KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :24 mm;
 • 6024RU KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :28 mm;
 • 6026RU KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :33 mm;
 • 6032RU KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :38 mm;
 • 6092RU KOYO Inside diameter d:9 mm ; outer diameter D :24 mm; Width :7 mm;
 • 6020RU KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :24 mm;
 • 6202RU KOYO Inside diameter d:15 mm ; outer diameter D :35 mm; Width :11 mm;
 • 6262RU KOYO Inside diameter d:6 mm ; outer diameter D :19 mm; Width :6 mm;
 • 6021-2RZ KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :26 mm;
 • 6021RS KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :26 mm;
 • 6026RS KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :33 mm;
 • 6219-2RS KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :32 mm;
 • 6018RU KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :24 mm;
 • 6317RU KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :41 mm;
 • 6906 KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :47 mm; Width :9 mm;
 • 6312RS KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :31 mm;
 • 6208RU KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :18 mm;
 • 6011RU KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :18 mm;
 • 63202RS KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :47 mm;
 • 6014-2RZ KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :20 mm;
 • 6322-2RS KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :50 mm;
 • 6028ZZX KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :210 mm; Width :33 mm;
 • 6000-2RS KOYO Inside diameter d:10 mm ; outer diameter D :26 mm; Width :8 mm;
 • 6013-2RZ KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :18 mm;
 • 6016-2RZ KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :22 mm;
 • 60242RS KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :28 mm;
 • 6003RU KOYO Inside diameter d:17 mm ; outer diameter D :35 mm; Width :10 mm;
 • NJ2332R+HJ2332R KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :114 mm;
 • 6006RU KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :55 mm; Width :13 mm;
 • 6021ZX KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :26 mm;
 • 6026ZZX KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :33 mm;
 • NJ2312R+HJ2312R KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :46 mm;
 • 6028RS KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :210 mm; Width :33 mm;
 • 60212RS KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :26 mm;
 • 6024-RS KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :28 mm;
 • 6315RU KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :37 mm;
 • 6216RU KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :26 mm;
 • 6292RS KOYO Inside diameter d:9 mm ; outer diameter D :26 mm; Width :8 mm;
 • 6082RS KOYO Inside diameter d:8 mm ; outer diameter D :22 mm; Width :7 mm;
 • 6321-2RS KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :225 mm; Width :49 mm;
 • 6304RU KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :15 mm;
 • 6282RS KOYO Inside diameter d:8 mm ; outer diameter D :24 mm; Width :8 mm;
 • 6022ZZX KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :28 mm;
 • 6352RS KOYO Inside diameter d:5 mm ; outer diameter D :19 mm; Width :6 mm;
 • 6210RU KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :20 mm;
 • 6313RU KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :33 mm;
 • 6222-2RZ KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :38 mm;
 • 6203RU KOYO Inside diameter d:17 mm ; outer diameter D :40 mm; Width :12 mm;
 • 6215RU KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :25 mm;
 • 6311RU KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :29 mm;
 • 6012-2RZ KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :95 mm; Width :18 mm;
 • 53202U KOYO Inside diameter d:15 mm ; outer diameter D :32 mm; Width :15 mm;
 • 6206-2RS KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :16 mm;
 • 6214RU KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :24 mm;
 • 63202RU KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :47 mm;
 • 6013RU KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :18 mm;
 • 6320-2RS KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :47 mm;
 • 6028-RZ KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :210 mm; Width :33 mm;
 • NJ2322R+HJ2322R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;