KOYO 7216CDB BearingWelcome To RAD bearings
Zhihui Road,Jiangsu China
E:[email protected]
KOYO 7216CDB bearing
Categories: KOYO bearings distributor Date:2002-03-12
Please contact Email for any inquiries
EMAIl:[email protected]
bearing name:KOYO 7216CDB
Model :7216CDB
outer diameter D :80 mm
diameter d :140 mm
thickness B :52 mm
Type:Angular contact ball bearingOther bearings
 • 7216C/DT KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :52 mm;
 • 7036CDB KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :92 mm;
 • 7026CDB KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :66 mm;
 • 7219BDB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :64 mm;
 • 1217K+H217 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :32 mm;
 • 7316CDB KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :78 mm;
 • 7218BDB KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :60 mm;
 • 7217 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :28 mm;
 • 7306CDB KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :72 mm; Width :38 mm;
 • 7218CDB KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :60 mm;
 • 7215CDB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :50 mm;
 • 7217CDB KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :56 mm;
 • 7302AC/DB KOYO Inside diameter d:15 mm ; outer diameter D :42 mm; Width :26 mm;
 • 7307 KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :21 mm;
 • 7026C/DB KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :66 mm;
 • 7326BDB KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :116 mm;
 • 7305BDB KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :34 mm;
 • 7306C/DF KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :72 mm; Width :38 mm;
 • 7240BDB KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :116 mm;
 • 7236C/DB KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :110 mm;
 • 7307CDB KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :42 mm;
 • 7212C KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :22 mm;
 • 7218C/DF KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :60 mm;
 • 7332BDB KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :136 mm;
 • 7217DB KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :56 mm;
 • 7204CDB KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :47 mm; Width :28 mm;
 • 7214DF KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :48 mm;
 • NJ2219R+HJ2219R KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :43 mm;
 • 7312BDB KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :62 mm;
 • 7316C/DB KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :78 mm;
 • 7217C/DF KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :56 mm;
 • 7218B/DT KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :60 mm;
 • 7007AC/DB KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :28 mm;
 • NJ2218R+HJ2218R KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :40 mm;
 • 7317CDB KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :82 mm;
 • 7200CDB KOYO Inside diameter d:10 mm ; outer diameter D :30 mm; Width :18 mm;
 • 7306C/DT KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :72 mm; Width :38 mm;
 • NJ2214R+HJ2214R KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :31 mm;
 • 7236CDT KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :110 mm;
 • 7215B/DB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :50 mm;
 • 7038AC/DB KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :92 mm;
 • 7015CDB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :115 mm; Width :40 mm;
 • 7214CDF KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :48 mm;
 • 7020CDB KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :48 mm;
 • 7213BDF KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :46 mm;
 • 7238BDB KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :110 mm;
 • 7006C/DF KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :55 mm; Width :26 mm;
 • NJ2217R+HJ2217R KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :36 mm;
 • 7201CDB KOYO Inside diameter d:12 mm ; outer diameter D :32 mm; Width :20 mm;
 • 7213DT KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :46 mm;
 • 7218 KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :30 mm;
 • 7210CDT KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :40 mm;
 • 7240CDB KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :116 mm;
 • 7322BDB KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :100 mm;
 • 7210AC/DF KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :40 mm;
 • 7040AC/DB KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :102 mm;
 • 7211CDF KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :42 mm;
 • 7300AC/DB KOYO Inside diameter d:10 mm ; outer diameter D :35 mm; Width :22 mm;
 • 7218B/DB KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :60 mm;
 • NJ2212R+HJ2212R KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :28 mm;
 • 7219B/DT KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :64 mm;
 • NJ2213R+HJ2213R KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :31 mm;
 • NJ2210R+HJ2210R KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :23 mm;
 • 7232CDB KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :96 mm;
 • 7208BDB KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :36 mm;
 • 7210C/DB KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :40 mm;
 • 7214BDF KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :48 mm;
 • 7210DF KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :40 mm;
 • 7006CDT KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :55 mm; Width :26 mm;
 • 1211K+H211 KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :22 mm;
 • 7040CDB KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :102 mm;
 • 7238AC/DB KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :110 mm;
 • 7222CDB KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :76 mm;
 • 7319AC/DB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :90 mm;
 • 7334CDB KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :144 mm;
 • 7306C/DB KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :72 mm; Width :38 mm;
 • NJ2216R+HJ2216R KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :33 mm;
 • 7015AC/DB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :115 mm; Width :40 mm;
 • 7311AC/DB KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :58 mm;
 • 7334AC/DB KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :144 mm;