KOYO 7313AC/DB BearingWelcome To RAD bearings
Zhihui Road,Jiangsu China
E:[email protected]
KOYO 7313AC/DB bearing
Categories: KOYO bearings distributor Date:2002-01-25
Please contact Email for any inquiries
EMAIl:[email protected]
bearing name:KOYO 7313AC/DB
Model :7313AC/DB
outer diameter D :65 mm
diameter d :140 mm
thickness B :66 mm
Type:Angular contact ball bearingOther bearings
 • 7311AC/DB KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :58 mm;
 • 7319AC/DB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :90 mm;
 • 7013AC/DT KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :36 mm;
 • 7317CDB KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :82 mm;
 • 7320AC/DB KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :94 mm;
 • 7238AC/DB KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :110 mm;
 • 7312AC/DF KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :62 mm;
 • 7315BDB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :74 mm;
 • 7040AC/DB KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :102 mm;
 • 7007AC/DB KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :28 mm;
 • 7303AC/DF KOYO Inside diameter d:17 mm ; outer diameter D :47 mm; Width :28 mm;
 • 7022AC/DB KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :56 mm;
 • 7318AC/DT KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :190 mm; Width :86 mm;
 • 7321AC/DB KOYO Inside diameter d:105 mm ; outer diameter D :225 mm; Width :98 mm;
 • 7303AC/DT KOYO Inside diameter d:17 mm ; outer diameter D :47 mm; Width :28 mm;
 • 7302AC/DB KOYO Inside diameter d:15 mm ; outer diameter D :42 mm; Width :26 mm;
 • 7319CDB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :90 mm;
 • 7318CDB KOYO Inside diameter d:90 mm ; outer diameter D :190 mm; Width :86 mm;
 • 7316CDB KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :78 mm;
 • 7310CDB KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :54 mm;
 • 7019AC/DB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :145 mm; Width :48 mm;
 • 7015AC/DB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :115 mm; Width :40 mm;
 • 7312BDB KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :62 mm;
 • 7038AC/DB KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :92 mm;
 • 7334AC/DB KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :144 mm;
 • 7319AC/DF KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :90 mm;
 • 7316BDB KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :78 mm;
 • 7300AC/DB KOYO Inside diameter d:10 mm ; outer diameter D :35 mm; Width :22 mm;
 • 7320BDB KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :94 mm;
 • 7312DF KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :62 mm;
 • 7209BDB KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :85 mm; Width :38 mm;
 • 7332CDB KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :136 mm;
 • 7026CDB KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :66 mm;
 • 23148RHAK+H3148 KOYO Inside diameter d:220 mm ; outer diameter D :400 mm; Width :128 mm;
 • 23192CAC/W33 KOYO Inside diameter d:460 mm ; outer diameter D :760 mm; Width :240 mm;
 • NJ2311R+HJ2311R KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :43 mm;
 • 23160RHAK+H3160 KOYO Inside diameter d:280 mm ; outer diameter D :500 mm; Width :160 mm;
 • NJ2317R+HJ2317R KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :60 mm;
 • 23144RHAK+H3144 KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :370 mm; Width :120 mm;
 • 7315C KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :37 mm;
 • 7314BDF KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :70 mm;
 • 7014AC/DT KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :110 mm; Width :40 mm;
 • 23152RHAK+H3152 KOYO Inside diameter d:240 mm ; outer diameter D :440 mm; Width :144 mm;
 • 7204BDB KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :47 mm; Width :28 mm;
 • 7234BDB KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :104 mm;
 • 23176RHAK+H3176 KOYO Inside diameter d:360 mm ; outer diameter D :620 mm; Width :194 mm;
 • 7238AC/DT KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :110 mm;
 • 7311DF KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :58 mm;
 • 7307 KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :21 mm;
 • 23138RHAK+H3138 KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :104 mm;
 • 7219BDB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :64 mm;
 • 7336AC/DT KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :380 mm; Width :150 mm;
 • 7036CDB KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :92 mm;
 • 7317B/DB KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :82 mm;
 • 23140RHAK+H3140 KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :112 mm;
 • 7040CDB KOYO Inside diameter d:200 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :102 mm;
 • 7309AC/DF KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :50 mm;
 • NJ2317 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :60 mm;
 • 7215CDB KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :50 mm;
 • 3317 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :73 mm;
 • 7208BDB KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :36 mm;
 • NJ2316R+HJ2316R KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :58 mm;
 • N317 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :41 mm;
 • 7319C/DB KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :90 mm;
 • 3313A-2Z KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :58 mm;
 • 7317CDT KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :82 mm;
 • 231/500CAC/W33 KOYO Inside diameter d:500 mm ; outer diameter D :830 mm; Width :264 mm;
 • 7307CDB KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :42 mm;
 • 7313B KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :33 mm;
 • 7309BDB KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :50 mm;
 • 7312 KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :31 mm;
 • 7314DF KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :70 mm;
 • 7200CDB KOYO Inside diameter d:10 mm ; outer diameter D :30 mm; Width :18 mm;
 • 7222BDB KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :76 mm;
 • 1311K+H311 KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :29 mm;
 • 7334CDB KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :360 mm; Width :144 mm;
 • 7328AC/DF KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :300 mm; Width :124 mm;
 • 7209CDB KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :85 mm; Width :38 mm;
 • 7316DF KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :78 mm;
 • 1319K+H319 KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :45 mm;