KOYO NJ2232+HJ2232 BearingWelcome To RAD bearings
Zhihui Road,Jiangsu China
E:[email protected]
KOYO NJ2232+HJ2232 bearing
Categories: KOYO bearings distributor Date:2002-04-02
Please contact Email for any inquiries
EMAIl:[email protected]
bearing name:KOYO NJ2232+HJ2232
Model :NJ2232+HJ2232
outer diameter D :160 mm
diameter d :290 mm
thickness B :80 mm
Type:Other bearings
 • NJ2322+HJ2322 KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;
 • NJ2312+HJ2312 KOYO Inside diameter d:60 mm ; outer diameter D :130 mm; Width :46 mm;
 • NJ2238R+HJ2238R KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :92 mm;
 • NJ2222R+HJ2222R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :53 mm;
 • NJ2326R+HJ2326R KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :93 mm;
 • NJ2324R+HJ2324R KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :260 mm; Width :86 mm;
 • NJ2220R+HJ2220R KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :46 mm;
 • NJ2238+HJ2238 KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :92 mm;
 • NJ2228R+HJ2228R KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :250 mm; Width :68 mm;
 • NJ2230R+HJ2230R KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :270 mm; Width :73 mm;
 • NJ2322R+HJ2322R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;
 • NJ2234R+HJ2234R KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :86 mm;
 • NJ2320+HJ2320 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;
 • NJ232R+HJ232R KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :48 mm;
 • NJ2232R+HJ2232R KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :80 mm;
 • NJ2236R+HJ2236R KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :86 mm;
 • NJ2224R+HJ2224R KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :58 mm;
 • NJ2320R+HJ2320R KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :73 mm;
 • NJ2226R+HJ2226R KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :230 mm; Width :64 mm;
 • NJ222R+HJ222R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :38 mm;
 • NJ232+HJ232 KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :48 mm;
 • NJ2328R+HJ2328R KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :300 mm; Width :102 mm;
 • NJ220R+HJ220R KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :34 mm;
 • NJ2307+HJ2307 KOYO Inside diameter d:35 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :31 mm;
 • 23232RHAK+H2332 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :104 mm;
 • NJ224R+HJ224R KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :40 mm;
 • NJ234R+HJ234R KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :52 mm;
 • NJ2315+HJ2315 KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :55 mm;
 • NJ230R+HJ230R KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :270 mm; Width :45 mm;
 • NJ2304+HJ2304 KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :21 mm;
 • NJ2305+HJ2305 KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :24 mm;
 • NJ226R+HJ226R KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :230 mm; Width :40 mm;
 • NJ236R+HJ236R KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :52 mm;
 • NJ2311+HJ2311 KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :43 mm;
 • NJ2205+HJ2205 KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :18 mm;
 • NJ228R+HJ228R KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :250 mm; Width :42 mm;
 • NJ322R+HJ322R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :50 mm;
 • NJ238R+HJ238R KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :55 mm;
 • NJ2238R KOYO Inside diameter d:190 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :92 mm;
 • NJ2226R KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :230 mm; Width :64 mm;
 • NJ2220R KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :46 mm;
 • NJ2332R+HJ2332R KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :114 mm;
 • NJ2311R+HJ2311R KOYO Inside diameter d:55 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :43 mm;
 • NJ2216R+HJ2216R KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :33 mm;
 • 23222RHK+H2322 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :69 mm;
 • NJ222 KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :38 mm;
 • NJ2304R+HJ2304R KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :21 mm;
 • 22232RHAK+H3132 KOYO Inside diameter d:140 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :80 mm;
 • NJ217R+HJ217R KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :28 mm;
 • 22222RHK+H322 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :53 mm;
 • NJ2322R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;
 • NJ2232R KOYO Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :290 mm; Width :80 mm;
 • NJ2206R+HJ2206R KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :20 mm;
 • NJ208R+HJ208R KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :18 mm;
 • NJ205R+HJ205R KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :15 mm;
 • NJ210R+HJ210R KOYO Inside diameter d:50 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :20 mm;
 • NJ2330R+HJ2330R KOYO Inside diameter d:150 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :108 mm;
 • NJ213+HJ213 KOYO Inside diameter d:65 mm ; outer diameter D :120 mm; Width :23 mm;
 • NJ2309R+HJ2309R KOYO Inside diameter d:45 mm ; outer diameter D :100 mm; Width :36 mm;
 • NJ326R+HJ326R KOYO Inside diameter d:130 mm ; outer diameter D :280 mm; Width :58 mm;
 • NJ206R+HJ206R KOYO Inside diameter d:30 mm ; outer diameter D :62 mm; Width :16 mm;
 • NJ324R+HJ324R KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :260 mm; Width :55 mm;
 • NJ2234R KOYO Inside diameter d:170 mm ; outer diameter D :310 mm; Width :86 mm;
 • NJ2314R+HJ2314R KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :150 mm; Width :51 mm;
 • NJ2315R+HJ2315R KOYO Inside diameter d:75 mm ; outer diameter D :160 mm; Width :55 mm;
 • NJ2316R+HJ2316R KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :58 mm;
 • NJ2224R KOYO Inside diameter d:120 mm ; outer diameter D :215 mm; Width :58 mm;
 • NJ2332E+HJ2332E NACHI Inside diameter d:160 mm ; outer diameter D :340 mm; Width :114 mm;
 • NJ2208R+HJ2208R KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :80 mm; Width :23 mm;
 • NJ2317R+HJ2317R KOYO Inside diameter d:85 mm ; outer diameter D :180 mm; Width :60 mm;
 • NJ214R+HJ214R KOYO Inside diameter d:70 mm ; outer diameter D :125 mm; Width :24 mm;
 • NJ219R+HJ219R KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :32 mm;
 • NJ2308R+HJ2308R KOYO Inside diameter d:40 mm ; outer diameter D :90 mm; Width :33 mm;
 • 22322RHK+H2322 KOYO Inside diameter d:100 mm ; outer diameter D :240 mm; Width :80 mm;
 • NJ2205R+HJ2205R KOYO Inside diameter d:25 mm ; outer diameter D :52 mm; Width :18 mm;
 • NJ2204R+HJ2204R KOYO Inside diameter d:20 mm ; outer diameter D :47 mm; Width :18 mm;
 • NJ2236R KOYO Inside diameter d:180 mm ; outer diameter D :320 mm; Width :86 mm;
 • NJ2219R+HJ2219R KOYO Inside diameter d:95 mm ; outer diameter D :170 mm; Width :43 mm;
 • NJ216R+HJ216R KOYO Inside diameter d:80 mm ; outer diameter D :140 mm; Width :26 mm;
 • NJ2222R KOYO Inside diameter d:110 mm ; outer diameter D :200 mm; Width :53 mm;